Havnekraner

Polar Lift er et datterselskap i Havator som spesialiserer seg på løftetjenester i havner. Selskapet har virksomhet i Bottenviken i Finland og Sverige, samt i Hammerfest i Norge, som er verdens nordligste by.

I februar 2008 slo Polar Lift seg sammen med Polarbase AS, som driver virksomhet i havnen i Rypefjord i Hammerfest. Det nye fellesforetaket leverer krantjenester i havnen og driver under navnet Polar Lift AS. Polarbase AS eier 50 prosent av aksjekapitalen. Polarbase AS er en del av NorSea Group, som er Europas ledende leverandør av støtte- og logistikktjenester for industri offshore og på land. Polarbase leverer støttetjenester til trafikkforbindelsene på boreplattformer, oljefelt og gassfelt. Polar Lift AS er en stor leverandør av havnekrantjenester i Barentshavområdet.

Polar Lift driver operasjoner med spesielle egenskaper, sammenlignet med resten av Havator. For eksempel varierer temperaturen i havnen i Röyttä mellom pluss 30 grader Celsius og minus 30 grader Celsius i løpet av året. Temperaturforskjeller på opptil 60 grader stiller spesielle krav til utstyrsparken og personalets kompetanse i ulike situasjoner. Om vinteren forsterker de sterke havvindene kuldeeffekten.

SPESIALTRANSPORT

Tilpassede transportløsninger og kompetente medarbeidere gir vellykket transport i stor skala.

Les mer