Selskapet

Havator er et konsern med virksomhet innenfor krantjenester, spesialtransport, elementmontering og havnekrantjenester.  

Havators spesialområde er komplette prosjektløsninger i samarbeid med kompetente partnere.

Havator driver virksomhet i Finland, Sverige, Norge, Russland og Baltikum. Konsernet har en omsetning på mer enn 110 millioner euro og omtrent 600 ansatte.

Løsninger og ekspertise

Løsninger for industri og bygging siden 1956.

Les mer