HistoriE

Åtte tiår med Havator

1940-tallet

Jaalla

Havator Group ble etablert i Tornio. Selskapets grunnlegger, Ahti Hanhirova (1918-1990), startet virksomheten etter andre verdenskrig og fokuserte på handel med korn- og treprodukter i tillegg til kran- og sagbruksvirksomhet.

Den første familievirksomheten, Hanhirovan Saha ja Mylly Oy, ble etablert i 1947. Mye av virksomheten i etterkrigstiden bestod av skraphandel. Den finske staten solgte alt Nord-Finlands skrap etter krigen til Lapin Jäte Oy. Innsamlingen av skrap etter krigen var et av de største prosjektene som ble utført i Nord-Finland i 1940-årene

1950-tallet

Ahti Hanhirova startet en vellykket byggevirksomhet i begynnelsen av 1950-tallet. Hanhirova gjorde betydelige investeringer i byggebransjen i 1956, og dette tidspunktet regnes som starten på dagens virksomhet.

Hanhirova Yhtymä & Kumpp Ky ble etablert i 1958 for å jobbe med bygging. Dette er grunnlaget for dagens Havator Group. Selskapet byttet navn til Hanhirova-Yhtymä i 1960. I samme tiår ble det slutt på handelen med kornprodukter, skrap og treprodukter, og kvern- og sagbruksvirksomheten ble avsluttet. Ressursene ble konsentrert rundt byggevirksomhet.

1960-TALLET

Under ledelse av Ahti Hanhirova og hans kone Märta utviklet Hanhirova-Yhtymäs byggevirksomhet seg til et stort entreprenørselskap i løpet av 1960-årene.

De største prosjektene var vannkraftprosjekter, gruver og veier i Nord-Finland. I løpet av tiåret beveget selskapet seg inn på nye områder. Den første mobilkranen – en P&H 325 TC – ble kjøpt i 1966.

  

1970-TALLET

I begynnelsen av 70-årene ble virksomheten i entreprenørselskapet utvidet til annen byggevirksomhet.

Selskapet vokste på andre områder gjennom kjøp av flere mobilkraner. En av de største enkeltinvesteringene var en 90-tonns Lokomo, som på den tiden tilhørte den største kategorien kraner i Finland. Tornion Konepaja Oy ble etablert i 1976.

1980-TALLET

Tiåret førte med seg store endringer – firmanavnet, ledelsen og virksomhetsområdene.

I 1981 endret selskapet navn til Havator Oy. I 1984 ble det i lys av virksomheten i Sverige avgjort å etablere Havator AB. Etter en overlevering til neste generasjon stod Ahti og Märta Hanhirovas sønner Erkki og Antti Hanhirova som eiere. Erkki Hanhirova overtok som administrerende direktør i 1986, og Antti Hanhirova ble styreformann i 1990. På slutten av tiåret ble bygge- og verkstedsvirksomheten avsluttet og ressursene konsentrert rundt mobilkraner. 

1990-TALLET

Polar Lift Oy, som leverer krantjenester i havnene rundt Bottenviken, ble kjøpt opp i 1993.

Det første store prosjektet i Russland, deler av byggingen av Conocons oljeraffineri i Sibir, ble utført i 1994–1996. Havator kjøpte også opp det svenske selskapet Krancity i Skellefteå i 1996.

2000-TALLET 

I begynnelsen av det nye årtusenet vokste Havator Group til å bli et ledende selskap på sitt område.

Dette skyldtes vellykkede selskapsoppkjøp og fortsatt utvidelse av maskinparken.

Havator har hatt en ekstremt sterk ekspansjon i det 21. århundre. Utleie av tilkomstplattformer økte raskt fra 2000. Det året ble kranvirksomheten til Blomberg Stevedoring i Vasa kjøpt opp. Samme år åpnet et salgskontor i Göteborg. I 2001 åpnet depotene i Umeå og Esbo. Våren 2002 ble to datterselskaper grunnlagt, Havator AS Norge (basert i Hammerfest) og Havator Kraana OU Viro (Tallinn, Estland). Samme år kjøpte de opp NYAB Kran AB i Sundsvall i Sverige. Depotet i Örnsköldsvik åpnet våren 2004, og sommeren 2005 ble datterselskapet Havator Montage etablert.

I 2006 fusjonerte Kuljetusneliö (nå Havator Transport) og Lapin Nosturipalvelu i Havator Group gjennom et selskapsoppkjøp. Det raskt voksende konsernet tok navnet Havator Group.
Havator Groups eierstruktur ble utvidet i slutten av 2006. Etter oppkjøpet eier pensjons- og forsikringsselskapet Varma og Kaupthing Bank Oyj ca. 25 % av aksjene i Havator Group.

I mai 2007 kjøpte Havator Group opp Avilun Oy og Pika-Tikas Oy i Helsinki-området. I Vasa kjøpte Havator Group selskapet Oy CS-Trans AB.

I juni 2007 ble kranselskapet Bohuslyft AB i Göteborg kjøpt opp og ble en del av Havator Group. I november kjøpte Havator Group hele aksjebeholdningen til Nostopalvelu Veikko Ojala Oy, som er basert i Vanda.

I november 2007 avsluttet Havator Group et aksjekjøpsprogram rettet mot de ansatte. Havator Groups eierandeler fordelte seg dermed slik: Erkki Hanhirova 60,9 % (inkludert andeler eid av ansatte, 68,3 %), Havator Employees Oy 18,8 %, pensjons- og forsikringsselskapet Varma 12,7 % og Kaupthing Bank Oyj 7,6 %.

I februar 2008 kjøpte Havator Group opp kranvirksomheten til det svenske selskapet Allyft i Östergötland AB. Gruppens datterselskaper Polar Lift og det Rypefjord-baserte Polarbase AS i Hammerfest ble fusjonert til et felles selskap. Polarbase leverer hovedsakelig omfattende tjenester til boreplattformer og til olje- og gassfelt. Det nye felleseide selskapet for havnekrantjenester driver under navnet Polar Lift AS, og Polarbase AS eier 50 prosent.

I mars 2008 kjøpte Havator Transport Oy opp 100 % av Transport Priuska Oy.

2010-TALLET

I mai 2010 utvidet Havator virksomheten til Karleby ved å etablere et nytt kontor i byen.

I november kjøpte Havator AB opp hele aksjekapitalen i BinSell i Uppsala AB. I desember kjøpte Havator Transport AB, som er et selskap i Havator Group med fokus på spesialtransport, opp hele aksjekapitalen i Trailer Consult i Östergötland AB.

I oktober 2011 styrket Havator sin posisjon i Midt-Sverige ved at Havator AB kjøpte aksjekapitalen i Norrlandskraner AB og datterselskapene deres (Norrlandskranar i Jämtland AB og Örnkranar AB). I mars 2012 åpnet Havator et nytt kontor for Nystad og Åbo, for å betjene kunder over hele det sørvestlige Finland. I juli ble aktivitetene på den svenske østkysten styrket da Havator AB kjøpte hele aksjekapitalen til Molins Kranar AB, som driver virksomhet i Kalmar i Sverige.

I 2013 ble kontorkartet oppdatert med et nytt kontor i Turku. Åpningen av det nye kontoret forsterket Havators posisjon i en av de største byene i Finland. Samme år kjøpte Havator Oy kranoperasjoner og utstyr av Polar Cranes Oy, som hadde kontorer i Tammerfors og Tusby. I juni 2014 kjøpte Havator AB tungtransport- og spesialtransportavdelingen til Brunskoggruppen AB i Ljungby i Sverige. Havator solgte den mobile løfteplattformavdelingen sin til Nostolava-auto Jalo & Jalo Oy i februar 2015. Avtalen omfattet en samarbeidsavtale innenfor tjenester som leveres av begge selskaper. I mars kjøpte Havator AB opp hele aksjekapitalen i Tomas Andersson Mobilkranar AB i Norrköping i Sverige. Oppkjøpet styrket Havators posisjon i Midt- og Sør-Sverige.

Havator er et konsern med virksomhet innenfor krantjenester, spesialtransport, elementmontering og havnekrantjenester. Havators spesialområde er totale prosjektløsninger i samarbeid med kompetente partnere. Havator driver virksomhet i Finland, Sverige, Norge, Russland og Baltikum. Konsernet har cirka 600 ansatte.

.